logo

Bestuur en medewerkers

Het dagelijks bestuur van Ouderensoos Belleman wordt gevormd door:
vacature (voorzitter)
Mieke Buiter (secretaris)
Harrie van Beek (penningmeester)
Anneke Oostveen
Sjef Tooten (wn. voorzitter) 

Tijdens de soos en bij veel activiteiten zijn onze gastvrouwen actief.
Zij geven steun aan de juiste organisatie en zorgen voor de gezellige sfeer.
Onze gastvrouwen zijn:
Mieke Buiter
Anneke Oostveen
Ankie Staals
Riet Vossen
Betsy van der Zanden 
Lotty Hooftman

Uitstapjes: 
Mieke Buiter
Anneke Oostveen

Computerhulp:
Kees Oostveen

Website:
Emmy Tooten