logo

Lidmaatschap

Om te mogen deelnemen aan een activiteit van de Ouderensoos dient u lid te zijn van de Stichting Ouderensoos Belleman. 

Het contributie bedraagt € 25,00 per kalenderjaar.
Dit bedrag dient vóór 1 januari gestort te zijn op de bankrekening van de ouderensoos.
(indien je na 1 juli lid wordt kost het lidmaatschap € 12.50 voor de rest van dat jaar).

Op de soosmiddagen op maandag is het eerste kopje koffie of thee gratis. Andere consumpties moeten aan de bar afgerekend worden.
Voor andere activiteiten dan de soosmiddag wordt er per keer een klein bedrag in rekening gebracht. Hierbij is de koffie of thee inbegrepen.

Als U voor een activiteit inschrijft wordt u verzocht om het totale bedrag daarvan, voor aanvang van die activiteit, over te maken op de rekening van de ouderensoos. 


Aanmelden

U kunt zich aanmelden tijdens de soosmiddag of via email. Ga daarvoor naar contact.

Afmelden

Mocht u niet langer lid willen zijn van de soos, meld dat dan even aan ons.


Betalen

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op

bankrekening NL24 RABO 0321 8810 28

t.n.v. Stichting ouderensoos Belleman.

  • uw naam 
  • lidmaatschap ouderensoos (nieuw lid of verlenging lidmaatschap)
  • de activiteit (en)

Wilt u contact opnemen met de penningmeester? Onder contact vindt u zijn emailadres.