logo

Felicitatie aan Rienk

Beste Rienk, ik heb namens het bestuur 'ouderensoos Belleman' wat op papier gezet omdat ik anders bang ben dat ik wat vergeet.

Geachte gedecoreerde, omdat het zo lekker bekt zeggen we nu voortaan: RIDDER RIENK van Leonora tot Belleman, en tegen zijn echtgenoot zeggen we: vrouwe  Corrie.

In eerste instantie was het de bedoeling dat je in aanmerking zou komen voor de Vrijwilligerspenning van Valkenswaard. In oktober 2009 is een aanvraag ingestuurd voor deze penning met alles wat je zoal gedaan hebt voor de gemeenschap. Daarmee bedoelen we die van Dommelen in het bijzonder.

Een opsomming van maar liefst 25 á 30 jaar vrijwilligerswerk. Het viel niet mee om alles precies in chronologische volgorde op papier te krijgen. Maar aan de hand van een opzetje en met hulp van links en rechts kwamen we er toch uit.

In 1980 heb je medewerking verleend aan het boek 'Dommelen, ’t is mer dé ge ’t weet', en aan 'Valkenswaard langs de meetlat' het aanbevelingenboek van ouderen voor de gemeente. Je was medeoprichter en jarenlang voorzitter van de 'tuindersvereniging De Spinder'. 

Stukjes schrijven  is een grote passie. Met name de Kempener Koerier, de rubriek Dommels Spraakwater, is een kindje van je. En ons voortdurend porren om ook eens een stukje te schrijven. Dat deden wij dan, want wat de voorzitter vraagt moet gebeuren.

Maar de grootste klus was toch wel de oprichting van de 'wijkraad'. Ik weet nog goed dat mijn echtgenoot Pieter Wijtzes en ik op de volkstuin waren en daar kwam Rienk aan. Dan kun je maar beter ophouden met tuinieren en er even rustig bij gaan zitten.

Daar kwam toen ook de vraag 'Pieter heb jij zin om een wijkraad mee op te zetten?' Na lang heen en weer gepraat (onder een stralend zonnetje) zei Pieter: 'Waarom vraag je Ellie niet? En zo is het gelopen en zodoende mag ik jou nu hier feliciteren.' Het zal je blijven heugen.

Dat jarenlange vergaderen in de pastorie van de Martinuskerk in Dommelen. De gehele Dommelse gemeenschap werd opgetrommeld, vergaderingen van 20 á 25 personen was toen gewoon. Je had er de wind onder en uiteindelijk was er dan de 'Wijkraad Dommelen' in 2006.

We hebben veel meegemaakt in die tijd: werkgroepen opgericht, bezoeken aan  het gemeentehuis, naar de notaris, ellenlange telefoongesprekken om iedereen op één lijn te krijgen, enz. Wel een prachtige tijd om op terug te kijken. Er kwamen andere bestuursleden in de wijkraad.

Met de oorspronkelijke medeoprichters van de wijkraad zijn we toen een ouderensoos gaan oprichten. Het is nu alweer vijf jaar geleden dat we daarvoor onze eerste bijeenkomst hadden in De Belleman, een grandioos succes. Maar wat een werk, en alweer was Rienk de grote stimulator die alles stevig in handen had.

Dan vergeet ik nog de SBV (SeniorenBelang Valkenswaard) en het SSOV (Stichting Sociëteitswerk voor Ouderen Valkenswaard). Maar ze vonden het bij de gemeente al zo’n indrukwekkende lijst dat er een telefoontje kwam van Lonneke Smets. Met de mededeling; 'Deze meneer komt niet in aanmerking voor de Vrijwilligerspenning maar voor een Koninklijke Onderscheiding! Zal ik u de papieren toesturen?'

Goed, maar je weet niet waar je aan begint. Echtgenote Corrie moest geraadpleegd worden of jij die onderscheiding wel wil? Nou, ze dacht dat je er wel heel blij mee zou zijn! Weer alles invullen met een begeleidend schrijven erbij. Je denk dan, ze weten toch alles van die Vrijwilligerspenning-aanvraag, maar zo werkt de gemeente niet.

Daarna begon het lange wachten. Wij (het bestuur) hadden het leuk gevonden als de onderscheiding op de soos-kerstmiddag 2011 soos uitgereikt zou worden. Helaas, de Kanselarij in de Bosch werkte niet mee.

Maar nu is het wél zo ver. We hebben we een RIDDER in ons midden, RIDDER RIENK.

We zullen je met nog meer achting benaderen.

Wij feliciteren je, namens alle leden van de soos, de gastvrouwen en het soosbestuur met dit hoogtepunt in je leven.

Maar . . . ga samen met ons samen gewoon door, want  er is nog veel te doen in Dommelen. Rienk, proficiat!

Ellie Wijtzes