logo

Verbouwing sport- en ontmoetings-centrum De Belleman

Het seizoen van de ouderensoos eindigt elk jaar begin Augustus. Daarna is er een maand vakantie voor de medewerkers. Dat zou ook dit jaar het geval geweest zijn, ware het niet dat er 'een spaak in het wiel gekomen is'.

verbouwingbelleman-1De lang verwachte verbouwing van de Belleman is namelijk een feit geworden en dat betekent dat de soosgroep, en alle andere activiteiten, gedurende twee maanden geen gebruik kunnen maken van het gebouw. Dat kwam bij de vaste bezoekers van de soos even hard aan, maar daar tegenover staat dat men een netter entourage tegemoet kan zien. Dat wil niet zeggen dat iedereen zijn zin gekregen heeft, vooral de beschikbare ruimte zal in de toekomst een probleem blijven. Een tweede biljart zal er bijvoorbeeld niet in zitten.  Een van de redenen is dat de daarvoor benodigde ruimte technisch moeilijk te realiseren is.

Laten we even nagaan wat er wel gaat verbeteren. Na het opstellen van de plannen voor de verbouwing van de laatste fase, die in goed overleg is gegaan, is besloten de plafonds te vervangen, sanitair te vervangen en te hergroeperen en een nieuwe tegelvloer aan te brengen in de hal en het café. verbouwingbelleman-2Op maandag 11 juli is meteen heel erg driftig begonnen aan de sloop van de toiletten en plafonds van de hal en het café. Daarna volgde de vloer die er met behulp van enkele 'bobcats' uit gedrild werd. Al met al deed dat, letterlijk en figuurlijk, veel stof opwaaien. Met de opbouw zal weldra gestart worden. De invalide toiletingang komt nu naast de andere toilet ingangen te liggen. Daarna zal men aan de vloeren en plafonds moeten beginnen. Naar men hoopt zal alles op maandag 22 augustus klaar zijn, want dan opent De Belleman haar deuren weer voor de sporters, scholen en publiek.

Inmiddels heeft het bestuur van de ouderensoos niet stil gezeten. September begint er een nieuw seizoen en dan moet alles weer perfect geregeld zijn. Om te beginnen moest er een nieuw programmaboekje in mekaar gezet worden, het zogenaamde 'blauwe boekje'. Een aantal zaken blijven hetzelfde , maar er zijn ook nieuwe activiteiten bedacht. Nieuwsgierig? Kijk dan verder op deze website bij activiteiten. 

Ten slotte nog een onderwerp. Het soosbestuur is bezig om aansluiting te zoeken bij het SSOV. (Stichting Sociëteitswerk voor Ouderen Valkenswaard) Een belangrijke reden hiervoor is om financieel wat sterker in de schoenen te staan. Als een en ander lukt dan kan dit op 1 januari 2012 het geval zijn. Natuurlijk blijft de band met de wijkraad Dommelen bestaan.