logo

Nieuwe opstart ouderensoos

Op maandagmiddag, 18 augustus is de ouderensoos 'Belleman-Winnenpoort' na een verdiende vakantie weer opgestart, en meteen met een volle bak!

Dat had deels te maken met een brief die rondgestuurd was door Inge Ketting, de wijkcoördinator van de gemeente, maar ook door onze trouwe bezoekers.

Dezelfde prettige en ontspannen sfeer van vorig seizoen was direct weer aanwezig, dus dat zit wel snor. Dit wil echter niet zeggen dat er best nog wat mensen bij kunnen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Tijdens het zomerreces heeft de projectgroep 'Ouderensoos Belleman-Winnenpoort' een activiteiten overzicht gemaakt en dat samengevat in een programmaboekje. Bent u benieuwd naar onze activiteiten? Haal het dan even bij de Belleman op maandagen van 13.30 uur tot 16.30 uur. U kunt dan meteen even kijken hoe het daar aan toe gaat.

Een van de toppers is de computerhulp aan senioren. De belangstelling was zo groot dat we een aantal groepen kunnen opstarten. Voor de andere activiteiten zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Dat zijn yoga, nordic walking, kaarten maken en quilten en bloemschikken.
Bij bloemstukjes moet u denken aan kerst-, voorjaar-, en paasstukjes.

Een geheel nieuwe activiteit is tekenen en schilderen. In het programmaboekje lezen we hierover het volgende: Deze activiteit is in principe bedoeld voor dorpsgenoten vanaf 60 jaar die in het verleden lessen op het gebied van tekenen, schilderen of aquarelleren hebben gevolgd, maar die op dit moment de verplichtingen die het volgen van een cursus met zich meebrengt niet meer prettig vinden. Nu ligt al dat materiaal ongebruikt en het is er niet meer van gekomen om het thuis nog eens uit te proberen.

Voor deze dorpsgenoten bieden wij de mogelijkheid om samen met gelijkgezinden het penseel en palet weer op te nemen. Deze activiteit is geen cursus maar is bedoeld om elkaar te stimuleren en te helpen. De leiding is in handen van Riet Burema en als ervaren kracht zal zij desgevraagd advies geven. Er wordt alleen zittend aan tafels gewerkt. En……gezelligheid staat voorop.

Op gezette tijden worden er speciale middagen georganiseerd. U kunt denken aan Kerst of Nieuwjaar. Inmiddels is tijdens een soosmiddag door 'Veilig verkeer Nederland' een lezing gehouden over 'verkeer en senioren'. Dit zal gevolgd worden door een heuse rijvaardigheidsproef.

Zorg dat u ook op de hoogte blijft van de gebeurtenissen in de Belleman en de Winnenpoort!