logo

Soosreces in Dommelen

Senioren kunnen gemakkelijker hun vakantieperioden plannen dan de werkenden onder ons. Dat is een gegeven. Dat betekent niet dat de ouderen in de zomermaanden allemaal in of rond hun huis vertoeven omdat ze in voor- en/of najaar al enkele weken van een vakantietrip hebben genoten. Nee. Zeker in Dommelen niet. Het blijkt dat, ook nu de zon in Nederland hoog aan de hemel staat, deze senioren erg vaak uithuizig zijn.

Reden voor de 'Ouderensoos Belleman' om gedurende deze periode de deuren te sluiten. Op maandag 29 juni is de laatste soosmiddag van dit seizoen in De Belleman gehouden. Daarna is de rustperiode ingegaan, het reces, dat tot begin september duurt.

7 september
De eerste maandag van september wordt het ontstellend druk in De Belleman. Die zevende september wordt door de projectgroep-ouderen 'open soos' gehouden. Een informatiemiddag over de soosactiviteiten van het nieuwe seizoen.

De vaste leden zijn dan allemaal weer terug, maar wat belet hen de buren of kennissen te vragen eens mee te komen naar de soos? Maar natuurlijk , álle senioren van Dommelen zijn daarbij welkom. Er is veel te vertellen over de activiteiten die op het programma staan voor seizoen 2009-2010. Bovendien is zo'n feestelijke infobijeenkomst niet te versmaden. Noteer daarom 7 september in de agenda en kom, geheel fris na een mooie vakantie, die middag naar De Belleman.

Nieuwe activiteiten
De projectgroep-ouderen is naarstig bezig geweest om het activiteiten-programma voor volgend seizoen vast te stellen. Zoals gebruikelijk staat alles bijeengeschreven in het soosboekje. Dat wordt bij de leden bezorgd. Op de informatiemiddag van 7 september is het te verkrijgen in De Belleman.

De activiteiten zoals die afgelopen jaar werden gehouden staan er opnieuw in opgenomen. Ze waren immers succesvol. Er zijn er bij die 'in ontwikkeling' zijn omdat de vraag van de cursisten gewijzigd is. Dat is bv het geval bij de computercursus, de uitstapjes en het bloemschikken. Nieuwe mogelijkheden zijn ook opgenomen. Wat te denken van de start van een kookgroep en in relatie daarmee een eetgroep? Als het erin zit wordt samen met het 10ercentrum aan 'Passion for Fashion' gewerkt: het maken en presenteren van kleding door 13-15 jarigen. Maar nu lopen we vooruit op de informatiemiddag.